Persondatapolitik for Mefisto

Dette dokument redegør for, hvordan Mefisto håndterer og behandler personoplysninger.

Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er enhver oplysning om en fysisk person, der enten direkte eller indirekte kan identificeres.

Begrebet omfatter således eksempelvis oplysninger om navn, stilling, adresse, CPR-nummer, lønforhold, uddannelse og erhvervserfaring samt meget andet.

Generelt

Med persondatapolitikken er vores formål at forklare, hvordan vi håndterer, indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.

Mefisto indsamler udelukkende personoplysninger til konkrete og saglige formål. Den enkelte type af personoplysninger afhænger af den konkrete situation, og til hvilket formål oplysningerne indsamles.

Vi opfylder alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager, efter gældende lovgivning.

Vi gemmer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål/arrangementer, de behandles til, afsluttes eller ikke længere har nogen relevans.

​ 

Dataansvarlig

Mefistos ledelse er dataansvarlig, og vi sørger for, at vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning. Som konsekvens heraf er det bl.a. vores pligt at holde dig orienteret, hvis vi behandler dine personoplysninger. I de fleste tilfælde vil du blive oplyst via denne persondatapolitik, men derudover vil du i andre sammenhænge få direkte besked, f.eks. pr. e-mail.

​ 

Jobansøgninger

Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger:

Fulde navn, adresse, kontaktoplysninger såsom e-mailadresse og telefonnummer, uddannelses- og erhvervserfaring, frivilligt arbejde samt øvrige relevante forhold i ansøgningsmæssigt øjemed.

Personoplysningerne behandles med det formål at udvælge den meste egnede kandidat ud fra nogle på forhånd opstillede kriterier til stillingen.

Personoplysningerne benyttes udelukkende til dette formål, og behandles således ikke i andre sammenhænge.

Personoplysningerne i ansøgninger og CV m.m. behandles udelukkende af en begrænset personkreds i Mefisto, der specifikt er udvalgt til at finde den rette kandidat til den aktuelle stilling.

Oplysningerne overføres ikke til tredjelande, og de opbevares kun indtil der er fundet den rette kandidat, hvorefter de slettes.

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger, kan du rette henvendelse til os via info@mefisto.dk.

Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at korrigere, blokere eller slette disse oplysninger.

Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.